کمترین: 
91
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
12/28 18:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 28 اسفند 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 28 اسفند 1397 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 13:00","price":91},{"date":"1397/12/28 14:00","price":92},{"date":"1397/12/28 17:00","price":91},{"date":"1397/12/28 18:00","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398