کمترین: 
1918
بیشترین: 
1922
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1921
زمان: 
12/28 20:00
قیمت یوان چین امروز 28 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 28 اسفند 1397 , 1921 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 13:00","price":1918},{"date":"1397/12/28 14:00","price":1919},{"date":"1397/12/28 15:00","price":1921},{"date":"1397/12/28 16:00","price":1922},{"date":"1397/12/28 17:00","price":1919},{"date":"1397/12/28 18:00","price":1921},{"date":"1397/12/28 19:00","price":1920},{"date":"1397/12/28 20:00","price":1921}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398