کمترین: 
3162
بیشترین: 
3168
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3166
زمان: 
12/28 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 28 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 3166 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 11:53","price":3168},{"date":"1397/12/28 13:00","price":3163},{"date":"1397/12/28 15:00","price":3166},{"date":"1397/12/28 17:00","price":3162},{"date":"1397/12/28 18:00","price":3165},{"date":"1397/12/28 19:00","price":3163},{"date":"1397/12/28 20:00","price":3166}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398