کمترین: 
1641
بیشترین: 
1643
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1643
زمان: 
12/28 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 28 اسفند 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 1643 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 11:53","price":1643},{"date":"1397/12/28 13:00","price":1641},{"date":"1397/12/28 15:00","price":1643},{"date":"1397/12/28 17:00","price":1641},{"date":"1397/12/28 18:00","price":1642},{"date":"1397/12/28 20:00","price":1643}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398