کمترین: 
26
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
12/28 16:00
قیمت درام ارمنستان مورخ 28 اسفند 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 28 اسفند 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 11:53","price":27},{"date":"1397/12/28 13:00","price":26},{"date":"1397/12/28 15:00","price":27},{"date":"1397/12/28 16:00","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398