کمترین: 
200
بیشترین: 
201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
200
زمان: 
12/28 17:00
قیمت روبل روسیه امروز 28 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 11:53","price":201},{"date":"1397/12/28 17:00","price":200}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398