کمترین: 
1819000
بیشترین: 
1862000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1858000
زمان: 
12/28 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 28 اسفند 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 28 اسفند 1397 , 1858000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 11:53","price":1823000},{"date":"1397/12/28 14:00","price":1819000},{"date":"1397/12/28 15:00","price":1841000},{"date":"1397/12/28 19:00","price":1862000},{"date":"1397/12/28 20:00","price":1858000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398