کمترین: 
420180
بیشترین: 
429870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
429870
زمان: 
12/28 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 28 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 28 اسفند 1397 , 429870 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 11:53","price":420180},{"date":"1397/12/28 13:00","price":420410},{"date":"1397/12/28 14:00","price":420870},{"date":"1397/12/28 15:00","price":425020},{"date":"1397/12/28 19:00","price":428950},{"date":"1397/12/28 20:00","price":429870}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398