کمترین: 
10923.5
بیشترین: 
10923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.5
زمان: 
12/28 10:35
قیمت ریال عمان امروز 28 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 28 اسفند 1397 , 10923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 10:35","price":10923.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398