کمترین: 
1120.1
بیشترین: 
1120.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120.1
زمان: 
12/28 10:35
قیمت ریال عربستان امروز 28 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 28 اسفند 1397 , 1120.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 10:35","price":1120.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398