کمترین: 
4765.8
بیشترین: 
4765.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4765.8
زمان: 
12/28 10:35
قیمت یورو امروز 28 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 28 اسفند 1397 , 4765.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 10:35","price":4765.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398