کمترین: 
1303.17
بیشترین: 
1307.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1306.34
زمان: 
12/28 15:00
قیمت اونس طلا امروز 28 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 28 اسفند 1397 , 1306.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 03:00","price":1303.44},{"date":"1397/12/28 03:30","price":1303.17},{"date":"1397/12/28 06:00","price":1305.51},{"date":"1397/12/28 06:30","price":1307.43},{"date":"1397/12/28 09:00","price":1307.72},{"date":"1397/12/28 09:30","price":1306.71},{"date":"1397/12/28 11:30","price":1305.51},{"date":"1397/12/28 15:00","price":1306.34}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398