پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8755
بیشترین: 
1.8957
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8902
زمان: 
12/28 23:32
قیمت بنزین امروز 28 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 28 اسفند 1397 , 1.8902 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 00:08","price":1.8795},{"date":"1397/12/28 00:32","price":1.8825},{"date":"1397/12/28 01:08","price":1.8815},{"date":"1397/12/28 02:08","price":1.8805},{"date":"1397/12/28 03:08","price":1.884},{"date":"1397/12/28 03:32","price":1.8835},{"date":"1397/12/28 05:08","price":1.8845},{"date":"1397/12/28 06:08","price":1.8855},{"date":"1397/12/28 07:08","price":1.8869},{"date":"1397/12/28 07:32","price":1.886},{"date":"1397/12/28 08:08","price":1.8865},{"date":"1397/12/28 08:32","price":1.886},{"date":"1397/12/28 09:08","price":1.8865},{"date":"1397/12/28 09:32","price":1.8855},{"date":"1397/12/28 10:08","price":1.884},{"date":"1397/12/28 10:32","price":1.8873},{"date":"1397/12/28 11:08","price":1.8875},{"date":"1397/12/28 11:32","price":1.8898},{"date":"1397/12/28 12:08","price":1.8904},{"date":"1397/12/28 12:32","price":1.8925},{"date":"1397/12/28 13:08","price":1.8877},{"date":"1397/12/28 13:32","price":1.8895},{"date":"1397/12/28 14:08","price":1.8905},{"date":"1397/12/28 14:32","price":1.8935},{"date":"1397/12/28 15:08","price":1.894},{"date":"1397/12/28 15:32","price":1.8915},{"date":"1397/12/28 16:08","price":1.892},{"date":"1397/12/28 16:32","price":1.8883},{"date":"1397/12/28 17:08","price":1.884},{"date":"1397/12/28 17:32","price":1.8845},{"date":"1397/12/28 18:08","price":1.8788},{"date":"1397/12/28 18:32","price":1.8755},{"date":"1397/12/28 19:08","price":1.877},{"date":"1397/12/28 19:32","price":1.8807},{"date":"1397/12/28 20:08","price":1.8778},{"date":"1397/12/28 21:08","price":1.8872},{"date":"1397/12/28 21:32","price":1.8885},{"date":"1397/12/28 22:08","price":1.8905},{"date":"1397/12/28 22:32","price":1.8957},{"date":"1397/12/28 23:08","price":1.8925},{"date":"1397/12/28 23:32","price":1.8902}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398