پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
606.63
بیشترین: 
614.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
610.38
زمان: 
12/28 23:32
قیمت گازوئیل امروز 28 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 610.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 00:08","price":606.63},{"date":"1397/12/28 00:32","price":607.13},{"date":"1397/12/28 01:08","price":606.88},{"date":"1397/12/28 02:08","price":607.5},{"date":"1397/12/28 05:08","price":607.88},{"date":"1397/12/28 07:08","price":608.13},{"date":"1397/12/28 07:32","price":607.88},{"date":"1397/12/28 08:08","price":608.13},{"date":"1397/12/28 09:32","price":607.88},{"date":"1397/12/28 10:08","price":607.63},{"date":"1397/12/28 10:32","price":608.63},{"date":"1397/12/28 11:32","price":609.38},{"date":"1397/12/28 12:08","price":609.13},{"date":"1397/12/28 12:32","price":611.88},{"date":"1397/12/28 13:08","price":611.13},{"date":"1397/12/28 13:32","price":612},{"date":"1397/12/28 14:08","price":612.88},{"date":"1397/12/28 14:32","price":614.13},{"date":"1397/12/28 15:08","price":613.88},{"date":"1397/12/28 15:32","price":613.38},{"date":"1397/12/28 16:08","price":614.38},{"date":"1397/12/28 16:32","price":614.13},{"date":"1397/12/28 17:32","price":613.5},{"date":"1397/12/28 18:08","price":610.63},{"date":"1397/12/28 18:32","price":609.13},{"date":"1397/12/28 19:08","price":610.63},{"date":"1397/12/28 19:32","price":610.88},{"date":"1397/12/28 20:08","price":609.63},{"date":"1397/12/28 21:08","price":610.88},{"date":"1397/12/28 21:32","price":610.63},{"date":"1397/12/28 22:08","price":611.63},{"date":"1397/12/28 22:32","price":612.13},{"date":"1397/12/28 23:08","price":611.38},{"date":"1397/12/28 23:32","price":610.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398