پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9657
بیشترین: 
1.9941
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9831
زمان: 
12/28 23:32
قیمت نفت کوره امروز 28 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 1.9831 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 00:08","price":1.9657},{"date":"1397/12/28 00:32","price":1.9679},{"date":"1397/12/28 02:08","price":1.9664},{"date":"1397/12/28 03:08","price":1.9669},{"date":"1397/12/28 03:32","price":1.9677},{"date":"1397/12/28 04:08","price":1.9667},{"date":"1397/12/28 04:32","price":1.9678},{"date":"1397/12/28 05:08","price":1.9704},{"date":"1397/12/28 05:32","price":1.9689},{"date":"1397/12/28 06:08","price":1.969},{"date":"1397/12/28 07:08","price":1.9706},{"date":"1397/12/28 07:32","price":1.97},{"date":"1397/12/28 08:08","price":1.9706},{"date":"1397/12/28 08:32","price":1.9701},{"date":"1397/12/28 09:32","price":1.9692},{"date":"1397/12/28 10:08","price":1.9684},{"date":"1397/12/28 10:32","price":1.9713},{"date":"1397/12/28 11:08","price":1.9719},{"date":"1397/12/28 11:32","price":1.9735},{"date":"1397/12/28 12:08","price":1.9746},{"date":"1397/12/28 12:32","price":1.9819},{"date":"1397/12/28 13:08","price":1.9779},{"date":"1397/12/28 13:32","price":1.9825},{"date":"1397/12/28 14:08","price":1.9857},{"date":"1397/12/28 14:32","price":1.9889},{"date":"1397/12/28 15:08","price":1.9887},{"date":"1397/12/28 15:32","price":1.9876},{"date":"1397/12/28 16:08","price":1.9911},{"date":"1397/12/28 16:32","price":1.9921},{"date":"1397/12/28 17:08","price":1.9941},{"date":"1397/12/28 17:32","price":1.99},{"date":"1397/12/28 18:08","price":1.9829},{"date":"1397/12/28 18:32","price":1.9792},{"date":"1397/12/28 19:08","price":1.983},{"date":"1397/12/28 19:32","price":1.9854},{"date":"1397/12/28 20:08","price":1.9803},{"date":"1397/12/28 21:08","price":1.9846},{"date":"1397/12/28 21:32","price":1.9855},{"date":"1397/12/28 22:08","price":1.9903},{"date":"1397/12/28 22:32","price":1.9893},{"date":"1397/12/28 23:08","price":1.9864},{"date":"1397/12/28 23:32","price":1.9831}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398