پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
59.09
بیشترین: 
59.82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.09
زمان: 
12/28 23:32
قیمت نفت سبک امروز 28 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 59.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 00:08","price":59.25},{"date":"1397/12/28 00:32","price":59.3},{"date":"1397/12/28 01:08","price":59.27},{"date":"1397/12/28 02:08","price":59.3},{"date":"1397/12/28 03:08","price":59.31},{"date":"1397/12/28 03:32","price":59.35},{"date":"1397/12/28 04:08","price":59.34},{"date":"1397/12/28 04:32","price":59.36},{"date":"1397/12/28 05:08","price":59.41},{"date":"1397/12/28 05:32","price":59.36},{"date":"1397/12/28 06:08","price":59.35},{"date":"1397/12/28 07:08","price":59.38},{"date":"1397/12/28 07:32","price":59.37},{"date":"1397/12/28 08:08","price":59.39},{"date":"1397/12/28 08:32","price":59.37},{"date":"1397/12/28 09:08","price":59.34},{"date":"1397/12/28 09:32","price":59.31},{"date":"1397/12/28 10:08","price":59.26},{"date":"1397/12/28 10:32","price":59.37},{"date":"1397/12/28 11:08","price":59.41},{"date":"1397/12/28 11:32","price":59.45},{"date":"1397/12/28 12:08","price":59.46},{"date":"1397/12/28 12:32","price":59.58},{"date":"1397/12/28 13:08","price":59.52},{"date":"1397/12/28 13:32","price":59.61},{"date":"1397/12/28 14:08","price":59.66},{"date":"1397/12/28 14:32","price":59.82},{"date":"1397/12/28 15:08","price":59.76},{"date":"1397/12/28 15:32","price":59.7},{"date":"1397/12/28 16:08","price":59.71},{"date":"1397/12/28 16:32","price":59.66},{"date":"1397/12/28 17:08","price":59.62},{"date":"1397/12/28 17:32","price":59.56},{"date":"1397/12/28 18:08","price":59.37},{"date":"1397/12/28 18:32","price":59.3},{"date":"1397/12/28 19:08","price":59.28},{"date":"1397/12/28 19:32","price":59.31},{"date":"1397/12/28 20:08","price":59.2},{"date":"1397/12/28 21:08","price":59.19},{"date":"1397/12/28 21:32","price":59.12},{"date":"1397/12/28 22:08","price":59.19},{"date":"1397/12/28 22:32","price":59.33},{"date":"1397/12/28 23:08","price":59.19},{"date":"1397/12/28 23:32","price":59.09}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398