کمترین: 
4058.2
بیشترین: 
4102.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4102.6
زمان: 
12/28 21:00
قیمت بیت کوین امروز 28 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 اسفند 1397 , 4102.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 00:00","price":4060.3},{"date":"1397/12/28 03:00","price":4077.1},{"date":"1397/12/28 06:00","price":4083.5},{"date":"1397/12/28 09:00","price":4058.2},{"date":"1397/12/28 11:30","price":4067.5},{"date":"1397/12/28 12:00","price":4064.9},{"date":"1397/12/28 15:00","price":4079.7},{"date":"1397/12/28 18:00","price":4077},{"date":"1397/12/28 21:00","price":4102.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398