کمترین: 
4390000
بیشترین: 
4390000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4390000
زمان: 
12/27 14:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 27 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 27 اسفند 1397 , 4390000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 14:00","price":4390000}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399