کمترین: 
2449000
بیشترین: 
2499000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2449000
زمان: 
12/27 16:00
قیمت نیم سکه امروز 27 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 27 اسفند 1397 , 2449000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 12:00","price":2499000},{"date":"1397/12/27 16:00","price":2449000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398