کمترین: 
3434
بیشترین: 
3439
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3437
زمان: 
12/27 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 27 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 27 اسفند 1397 , 3437 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 11:06","price":3434},{"date":"1397/12/27 11:06","price":3436},{"date":"1397/12/27 12:00","price":3439},{"date":"1397/12/27 13:00","price":3435},{"date":"1397/12/27 14:00","price":3439},{"date":"1397/12/27 16:00","price":3436},{"date":"1397/12/27 17:00","price":3438},{"date":"1397/12/27 20:00","price":3437}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399