کمترین: 
8842
بیشترین: 
8865
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8842
زمان: 
12/27 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 27 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 27 اسفند 1397 , 8842 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 11:06","price":8851},{"date":"1397/12/27 12:00","price":8865},{"date":"1397/12/27 13:00","price":8847},{"date":"1397/12/27 14:00","price":8855},{"date":"1397/12/27 15:00","price":8854},{"date":"1397/12/27 16:00","price":8855},{"date":"1397/12/27 17:00","price":8847},{"date":"1397/12/27 18:00","price":8849},{"date":"1397/12/27 19:00","price":8848},{"date":"1397/12/27 20:00","price":8842}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398