کمترین: 
3508
بیشترین: 
3511
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3509
زمان: 
12/27 20:00
قیمت درهم امارات امروز 27 اسفند 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 27 اسفند 1397 , 3509 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 11:06","price":3508},{"date":"1397/12/27 12:00","price":3511},{"date":"1397/12/27 13:00","price":3508},{"date":"1397/12/27 14:00","price":3511},{"date":"1397/12/27 16:00","price":3508},{"date":"1397/12/27 17:00","price":3511},{"date":"1397/12/27 19:00","price":3510},{"date":"1397/12/27 20:00","price":3509}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398