کمترین: 
3105.7
بیشترین: 
3105.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3105.7
زمان: 
12/27 11:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 اسفند 1397 , 3105.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 11:00","price":3105.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398