کمترین: 
5581.1
بیشترین: 
5581.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5581.1
زمان: 
12/27 11:00
قیمت پوند امروز 27 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 27 اسفند 1397 , 5581.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 11:00","price":5581.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398