کمترین: 
3550
بیشترین: 
3610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3610
زمان: 
12/27 14:26
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 27 اسفند 1397
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 27 اسفند 1397 , 3610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 10:31","price":3550},{"date":"1397/12/27 14:26","price":3610}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398