پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
66.85
بیشترین: 
67.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.44
زمان: 
12/27 23:32
قیمت نفت برنت امروز 27 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 اسفند 1397 , 67.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 04:32","price":67.02},{"date":"1397/12/27 05:08","price":67.03},{"date":"1397/12/27 05:32","price":67.01},{"date":"1397/12/27 06:08","price":67.06},{"date":"1397/12/27 06:32","price":67.08},{"date":"1397/12/27 07:08","price":67.04},{"date":"1397/12/27 07:32","price":67.02},{"date":"1397/12/27 08:08","price":67},{"date":"1397/12/27 08:32","price":67.03},{"date":"1397/12/27 09:08","price":67},{"date":"1397/12/27 09:32","price":67.05},{"date":"1397/12/27 10:08","price":67.23},{"date":"1397/12/27 11:08","price":67.16},{"date":"1397/12/27 11:32","price":67.18},{"date":"1397/12/27 12:08","price":67.36},{"date":"1397/12/27 13:08","price":66.85},{"date":"1397/12/27 13:32","price":66.98},{"date":"1397/12/27 14:08","price":66.88},{"date":"1397/12/27 15:08","price":67.2},{"date":"1397/12/27 15:32","price":67.31},{"date":"1397/12/27 16:08","price":67.38},{"date":"1397/12/27 16:32","price":67.42},{"date":"1397/12/27 17:08","price":67.29},{"date":"1397/12/27 17:32","price":67.23},{"date":"1397/12/27 18:08","price":67.61},{"date":"1397/12/27 18:32","price":67.56},{"date":"1397/12/27 19:08","price":67.42},{"date":"1397/12/27 19:32","price":67.45},{"date":"1397/12/27 20:08","price":67.46},{"date":"1397/12/27 20:32","price":67.48},{"date":"1397/12/27 21:08","price":67.5},{"date":"1397/12/27 21:32","price":67.66},{"date":"1397/12/27 22:08","price":67.62},{"date":"1397/12/27 22:32","price":67.47},{"date":"1397/12/27 23:08","price":67.5},{"date":"1397/12/27 23:32","price":67.44}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398