پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8475
بیشترین: 
1.8945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8805
زمان: 
12/27 23:32
قیمت بنزین امروز 27 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 27 اسفند 1397 , 1.8805 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 02:08","price":1.8584},{"date":"1397/12/27 02:32","price":1.8559},{"date":"1397/12/27 03:08","price":1.8568},{"date":"1397/12/27 04:08","price":1.8532},{"date":"1397/12/27 04:32","price":1.854},{"date":"1397/12/27 05:08","price":1.8534},{"date":"1397/12/27 05:32","price":1.8547},{"date":"1397/12/27 06:08","price":1.855},{"date":"1397/12/27 06:32","price":1.8565},{"date":"1397/12/27 07:32","price":1.8555},{"date":"1397/12/27 09:08","price":1.8565},{"date":"1397/12/27 09:32","price":1.8562},{"date":"1397/12/27 10:08","price":1.8595},{"date":"1397/12/27 11:08","price":1.8575},{"date":"1397/12/27 11:32","price":1.8595},{"date":"1397/12/27 12:08","price":1.8615},{"date":"1397/12/27 13:08","price":1.8475},{"date":"1397/12/27 13:32","price":1.8524},{"date":"1397/12/27 14:08","price":1.8495},{"date":"1397/12/27 15:08","price":1.8566},{"date":"1397/12/27 15:32","price":1.8605},{"date":"1397/12/27 16:32","price":1.8613},{"date":"1397/12/27 17:08","price":1.864},{"date":"1397/12/27 17:32","price":1.8639},{"date":"1397/12/27 18:08","price":1.8785},{"date":"1397/12/27 18:32","price":1.8786},{"date":"1397/12/27 19:08","price":1.8755},{"date":"1397/12/27 19:32","price":1.8795},{"date":"1397/12/27 20:08","price":1.8822},{"date":"1397/12/27 20:32","price":1.882},{"date":"1397/12/27 21:08","price":1.888},{"date":"1397/12/27 21:32","price":1.8945},{"date":"1397/12/27 22:08","price":1.8845},{"date":"1397/12/27 22:32","price":1.8795},{"date":"1397/12/27 23:08","price":1.8807},{"date":"1397/12/27 23:32","price":1.8805}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398