پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9554
بیشترین: 
1.9766
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9674
زمان: 
12/27 23:32
قیمت نفت کوره امروز 27 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 اسفند 1397 , 1.9674 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 02:08","price":1.9716},{"date":"1397/12/27 02:32","price":1.9693},{"date":"1397/12/27 03:08","price":1.9692},{"date":"1397/12/27 04:08","price":1.9654},{"date":"1397/12/27 04:32","price":1.9649},{"date":"1397/12/27 05:08","price":1.965},{"date":"1397/12/27 05:32","price":1.9662},{"date":"1397/12/27 06:08","price":1.9671},{"date":"1397/12/27 06:32","price":1.9692},{"date":"1397/12/27 07:08","price":1.9674},{"date":"1397/12/27 07:32","price":1.9667},{"date":"1397/12/27 08:08","price":1.966},{"date":"1397/12/27 08:32","price":1.9669},{"date":"1397/12/27 09:08","price":1.9666},{"date":"1397/12/27 09:32","price":1.9668},{"date":"1397/12/27 10:08","price":1.971},{"date":"1397/12/27 11:08","price":1.9673},{"date":"1397/12/27 11:32","price":1.9693},{"date":"1397/12/27 12:08","price":1.9724},{"date":"1397/12/27 13:08","price":1.9566},{"date":"1397/12/27 13:32","price":1.9586},{"date":"1397/12/27 14:08","price":1.9554},{"date":"1397/12/27 15:08","price":1.9627},{"date":"1397/12/27 16:08","price":1.9659},{"date":"1397/12/27 16:32","price":1.9688},{"date":"1397/12/27 17:08","price":1.9642},{"date":"1397/12/27 17:32","price":1.9636},{"date":"1397/12/27 18:08","price":1.9665},{"date":"1397/12/27 18:32","price":1.9693},{"date":"1397/12/27 19:08","price":1.9661},{"date":"1397/12/27 19:32","price":1.9644},{"date":"1397/12/27 20:08","price":1.9663},{"date":"1397/12/27 20:32","price":1.9692},{"date":"1397/12/27 21:08","price":1.9757},{"date":"1397/12/27 21:32","price":1.9766},{"date":"1397/12/27 22:08","price":1.9714},{"date":"1397/12/27 22:32","price":1.9671},{"date":"1397/12/27 23:08","price":1.9684},{"date":"1397/12/27 23:32","price":1.9674}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398