کمترین: 
1511
بیشترین: 
1519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1512
زمان: 
12/26 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 26 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 اسفند 1397 , 1512 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 13:00","price":1518},{"date":"1397/12/26 14:00","price":1517},{"date":"1397/12/26 15:00","price":1519},{"date":"1397/12/26 16:00","price":1513},{"date":"1397/12/26 18:00","price":1512},{"date":"1397/12/26 19:00","price":1511},{"date":"1397/12/26 20:00","price":1512}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398