کمترین: 
1395
بیشترین: 
1402
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1396
زمان: 
12/26 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 26 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 اسفند 1397 , 1396 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 13:00","price":1402},{"date":"1397/12/26 14:00","price":1401},{"date":"1397/12/26 15:00","price":1402},{"date":"1397/12/26 16:00","price":1397},{"date":"1397/12/26 17:00","price":1396},{"date":"1397/12/26 19:00","price":1395},{"date":"1397/12/26 20:00","price":1396}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398