کمترین: 
3435
بیشترین: 
3465
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3437
زمان: 
12/26 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 26 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 26 اسفند 1397 , 3437 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":3465},{"date":"1397/12/26 13:00","price":3452},{"date":"1397/12/26 14:00","price":3450},{"date":"1397/12/26 15:00","price":3453},{"date":"1397/12/26 16:00","price":3439},{"date":"1397/12/26 18:00","price":3438},{"date":"1397/12/26 19:00","price":3435},{"date":"1397/12/26 20:00","price":3437}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398