کمترین: 
199
بیشترین: 
200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
199
زمان: 
12/26 13:00
قیمت روبل روسیه امروز 26 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 26 اسفند 1397 , 199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":200},{"date":"1397/12/26 13:00","price":199}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398