کمترین: 
12859
بیشترین: 
12971
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12865
زمان: 
12/26 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 اسفند 1397 , 12865 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":12971},{"date":"1397/12/26 13:00","price":12922},{"date":"1397/12/26 14:00","price":12912},{"date":"1397/12/26 15:00","price":12924},{"date":"1397/12/26 16:00","price":12873},{"date":"1397/12/26 17:00","price":12872},{"date":"1397/12/26 18:00","price":12867},{"date":"1397/12/26 19:00","price":12859},{"date":"1397/12/26 20:00","price":12865}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398