کمترین: 
9137
بیشترین: 
9216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9141
زمان: 
12/26 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 26 اسفند 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 26 اسفند 1397 , 9141 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":9216},{"date":"1397/12/26 13:00","price":9181},{"date":"1397/12/26 14:00","price":9174},{"date":"1397/12/26 15:00","price":9183},{"date":"1397/12/26 16:00","price":9146},{"date":"1397/12/26 18:00","price":9142},{"date":"1397/12/26 19:00","price":9137},{"date":"1397/12/26 20:00","price":9141}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398