کمترین: 
9662
بیشترین: 
9746
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9667
زمان: 
12/26 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 26 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 اسفند 1397 , 9667 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":9746},{"date":"1397/12/26 13:00","price":9709},{"date":"1397/12/26 14:00","price":9702},{"date":"1397/12/26 15:00","price":9711},{"date":"1397/12/26 16:00","price":9673},{"date":"1397/12/26 17:00","price":9672},{"date":"1397/12/26 18:00","price":9668},{"date":"1397/12/26 19:00","price":9662},{"date":"1397/12/26 20:00","price":9667}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398