کمترین: 
1919
بیشترین: 
1936
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1920
زمان: 
12/26 20:00
قیمت یوان چین امروز 26 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 26 اسفند 1397 , 1920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":1936},{"date":"1397/12/26 13:00","price":1929},{"date":"1397/12/26 14:00","price":1927},{"date":"1397/12/26 15:00","price":1929},{"date":"1397/12/26 16:00","price":1921},{"date":"1397/12/26 19:00","price":1919},{"date":"1397/12/26 20:00","price":1920}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398