کمترین: 
2475000
بیشترین: 
2555000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2555000
زمان: 
12/26 14:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 26 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 26 اسفند 1397 , 2555000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":2475000},{"date":"1397/12/26 14:00","price":2555000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398