کمترین: 
409300
بیشترین: 
410700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
410000
زمان: 
12/26 19:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 26 اسفند 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 26 اسفند 1397 , 410000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":409600},{"date":"1397/12/26 13:00","price":409800},{"date":"1397/12/26 14:00","price":410000},{"date":"1397/12/26 15:00","price":410200},{"date":"1397/12/26 16:00","price":410000},{"date":"1397/12/26 17:00","price":410700},{"date":"1397/12/26 18:00","price":409300},{"date":"1397/12/26 19:00","price":410000}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399