کمترین: 
1751200
بیشترین: 
1764900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1751500
زمان: 
12/26 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 26 اسفند 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 26 اسفند 1397 , 1751500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":1764900},{"date":"1397/12/26 13:00","price":1758300},{"date":"1397/12/26 15:00","price":1758800},{"date":"1397/12/26 16:00","price":1752000},{"date":"1397/12/26 17:00","price":1751200},{"date":"1397/12/26 19:00","price":1752500},{"date":"1397/12/26 20:00","price":1751500}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398