کمترین: 
1752500
بیشترین: 
1766300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1752800
زمان: 
12/26 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 26 اسفند 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 26 اسفند 1397 , 1752800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":1766300},{"date":"1397/12/26 13:00","price":1759600},{"date":"1397/12/26 15:00","price":1760200},{"date":"1397/12/26 16:00","price":1753400},{"date":"1397/12/26 17:00","price":1752500},{"date":"1397/12/26 19:00","price":1753900},{"date":"1397/12/26 20:00","price":1752800}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399