کمترین: 
414470
بیشترین: 
415850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
415160
زمان: 
12/26 19:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 26 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 26 اسفند 1397 , 415160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":414700},{"date":"1397/12/26 13:00","price":414930},{"date":"1397/12/26 14:00","price":415160},{"date":"1397/12/26 15:00","price":415390},{"date":"1397/12/26 16:00","price":415160},{"date":"1397/12/26 17:00","price":415850},{"date":"1397/12/26 18:00","price":414470},{"date":"1397/12/26 19:00","price":415160}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398