کمترین: 
172322
بیشترین: 
172522
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
172522.0
زمان: 
12/26 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 26 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 26 اسفند 1397 , 172522.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 11:40","price":172322.0},{"date":"1397/12/26 14:40","price":172522.0}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398