کمترین: 
1524
بیشترین: 
1535
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1524
زمان: 
12/25 14:00
قیمت کرون نروژ امروز 25 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 اسفند 1397 , 1524 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 12:00","price":1535},{"date":"1397/12/25 13:00","price":1530},{"date":"1397/12/25 14:00","price":1524}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398