کمترین: 
33621
بیشترین: 
33864
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33621
زمان: 
12/25 20:00
قیمت ریال عمان امروز 25 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 اسفند 1397 , 33621 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 12:00","price":33864},{"date":"1397/12/25 13:00","price":33766},{"date":"1397/12/25 14:00","price":33639},{"date":"1397/12/25 15:00","price":33626},{"date":"1397/12/25 17:00","price":33636},{"date":"1397/12/25 18:00","price":33634},{"date":"1397/12/25 19:00","price":33636},{"date":"1397/12/25 20:00","price":33621}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398