کمترین: 
3567
بیشترین: 
3593
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3567
زمان: 
12/25 20:00
قیمت ریال قطر امروز 25 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 25 اسفند 1397 , 3567 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 12:00","price":3593},{"date":"1397/12/25 13:00","price":3582},{"date":"1397/12/25 14:00","price":3569},{"date":"1397/12/25 15:00","price":3567},{"date":"1397/12/25 17:00","price":3568},{"date":"1397/12/25 20:00","price":3567}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398