کمترین: 
3464
بیشترین: 
3489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3464
زمان: 
12/25 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 25 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 اسفند 1397 , 3464 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 12:00","price":3489},{"date":"1397/12/25 13:00","price":3479},{"date":"1397/12/25 14:00","price":3466},{"date":"1397/12/25 15:00","price":3465},{"date":"1397/12/25 17:00","price":3466},{"date":"1397/12/25 20:00","price":3464}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400