کمترین: 
7528
بیشترین: 
7582
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7528
زمان: 
12/25 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 25 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 اسفند 1397 , 7528 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 12:00","price":7582},{"date":"1397/12/25 13:00","price":7560},{"date":"1397/12/25 14:00","price":7532},{"date":"1397/12/25 15:00","price":7529},{"date":"1397/12/25 17:00","price":7531},{"date":"1397/12/25 20:00","price":7528}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398