کمترین: 
200
بیشترین: 
202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201
زمان: 
12/25 19:00
قیمت روبل روسیه امروز 25 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 25 اسفند 1397 , 201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 12:00","price":202},{"date":"1397/12/25 13:00","price":201},{"date":"1397/12/25 14:00","price":200},{"date":"1397/12/25 19:00","price":201}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398