کمترین: 
1407
بیشترین: 
1417
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1407
زمان: 
12/25 15:00
قیمت کرون سوئد امروز 25 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 اسفند 1397 , 1407 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 12:00","price":1417},{"date":"1397/12/25 13:00","price":1413},{"date":"1397/12/25 14:00","price":1408},{"date":"1397/12/25 15:00","price":1407}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398