کمترین: 
8894
بیشترین: 
8958
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8894
زمان: 
12/25 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 25 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 25 اسفند 1397 , 8894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 12:00","price":8958},{"date":"1397/12/25 13:00","price":8932},{"date":"1397/12/25 14:00","price":8898},{"date":"1397/12/25 15:00","price":8895},{"date":"1397/12/25 17:00","price":8898},{"date":"1397/12/25 18:00","price":8897},{"date":"1397/12/25 19:00","price":8898},{"date":"1397/12/25 20:00","price":8894}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398